DDP การขนส่งทางทะเล
ขนส่งทางอากาศ ทบ
ด่วน

พื้นที่ทำงาน

บริษัทเริ่มดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศในปี 2555 และหลังจากดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศเป็นเวลา 7 ปี บริษัทจะเพิ่มธุรกิจโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในปี 2562 และสามารถขนส่งแบบ door-to-door จากจีนไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้

ประมาณ-1

เกี่ยวกับเรา

ติดตาม
pd_le

กรณีโลจิสติกส์

Zhejiang Epolar Logistics เปลี่ยนโฉมจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิม และตอนนี้มีทีมงานประกอบข้ามพรมแดนที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งมีความคุ้นเคยกับโลจิสติกส์ แพลตฟอร์ม เทคโนโลยี กิจการศุลกากร และภาษีอากร

ดูแคตตาล็อกทั้งหมด
ข้อความรับรอง