Vận tải đường biển DDP
Vận chuyển hàng không DDP
Thể hiện

Khu vực làm việc

Công ty bắt đầu hoạt động hậu cần quốc tế vào năm 2012 và sau bảy năm hoạt động hậu cần quốc tế, công ty sẽ tăng cường hoạt động kinh doanh hậu cần thương mại điện tử xuyên biên giới vào năm 2019 và có thể vận chuyển tận nơi từ Trung Quốc đến Châu Âu và Hoa Kỳ.

khoảng 1

về chúng tôi

đặt mua
pd_le

trường hợp hậu cần

Zhejiang Epolar Logistics chuyển đổi từ công ty giao nhận vận tải truyền thống và hiện có một nhóm tổng hợp quốc tế bổ sung xuyên biên giới, quen thuộc với hậu cần, nền tảng, công nghệ, các vấn đề hải quan và thuế.

Xem tất cả danh mục
lời chứng thực